Stichting Bergen Helpt 

"Stichting Bergen Helpt"  ondersteunt Oekraïners in de gemeente Bergen.

De Stichting Bergen Helpt is opgericht op 26 April 2022. De aanleiding hiervoor is de noodsituatie die is ontstaan door het grote aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar de gemeente Bergen is gekomen.

Inmiddels wordt het aantal vluchtelingen in deze gemeente geschat op 500.

De belangrijkste vragen die op ons pad kwamen, waren de noodzakelijke huisvesting, de medische zorg, (taal) onderwijs alsmede het sociale welzijn.

Een grote groep vrijwilligers is reeds actief op meerdere van de hierboven genoemde aandachtsgebieden. 

Aangezien er ook financiële middelen noodzakelijk zijn voor het realiseren van de ambities, is de Stichting Bergen Helpt opgericht.

Uw donatie(s) kunt u overmaken op rekeningnummer NL76RABO 0190 3486 74 

t.n.v. Stichting Bergen Helpt