Stichting Bergen helpt

Wie zijn wij

In februari van dit jaar werd een eerste actie ondernomen door Emile van den Berg uit onze gemeente door kleding te verzamelen en deze naar de grens van Polen en Oekraïne te brengen.

Dit was de aanleiding dat meerdere inwoners van onze gemeente de behoefte voelden om in actie te komen voor gevluchte Oekraïners die inmiddels in de gemeente Bergen waren neergestreken.

Met name de PKN in Bergen in de persoon van dominee Engele Wijnsma voelde zich nauw betrokken bij dit onderwerp waardoor er diverse initiatieven tot stand begonnen te komen.

Dit heeft mede geresulteerd in het collecteren in de kerk voor genoemde vluchtelingen alsmede het organiseren van een benefietconcert. Deze gelden zijn destijds tijdelijk in beheer gebleven bij de Diakonie van de kerk. Er ontstond vervolgens de behoefte om de gedoneerde gelden te oormerken en onder te brengen in een stichting. Om die reden is de Stichting Bergen Helpt opgericht en sindsdien zijn er vele activiteiten opgezet om de Oekraïense vluchtelingen waar mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Vervolgens is de Stichting Bergen Helpt ook gesprekspartner geworden voor de gemeente Bergen en is er regelmatig overleg met de gemeente secretaris.

De aanwezige financiële middelen worden aangewend voor hele praktische doeleinden zoals taalonderwijs, medische en psychische zorg als ook invulling geven aan het sociaal welzijn.